Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CCC SA.
26 wrzeĊ›nia 2019 r., godz. 12:00