Transmisje Internetowe

Jaki jest ROI

Aż 9 na 10 menedżerów wykorzystujących technologię streamingu uznało webcasting za efektywne narzędzie komunikacyjne (badanie zostało przeprowadzone w USA na grupie 1202 menedżerów przez Interactive Media Strategies).

Wykorzystanie webcastingu przyczynia się do bezpośrednich oszczędności w działalności przedsiębiorstwa. Należą do nich oszczędności związane z kosztami podróżowania, czasem spędzonym w podróży, obniżeniem kosztów tworzenia i dystrybucji szkoleń. Czas to pieniądz. Jeśli np. webcast pozwoli 50-ciu osobom zaoszczędzić jedną godzinę czasu potrzebnego na dotarcie na spotkanie, oszczędności wyniosą 50 godzin pracy. To jest ROI.

Z drugiej strony badania pokazują, że menedżerowie wykorzystujący webcasting stawiają bezpośrednie oszczędności dopiero na trzecim miejscu. Najważniejsze są: większa efektywność wykorzystania czasu managementu oraz zwiększona produktywność. Dopiero na dalszych miejscach pojawiają się bezpośrednie oszczędności – i dalej – lepsze zrozumienie celów firmy wśród pracowników i zwiększenie częstotliwości kontaktów. Oznacza to, że komunikacja rich media nie jest postrzegana tylko jako technologia pozwalająca tworzyć oszczędności, lecz jako strategiczna platforma komunikacyjna, pozwalająca lepiej osiągać cele biznesowe przedsiębiorstwa.

(c) Livingmedia Wrocław
Get Adobe Flash player