Transmisje Internetowe

Zarządzanie grupami użytkowników

Użytkownicy konsoli mogą tworzyć i przydzielać do danego webcastu dowolne grupy uczestników (osób mających dostęp do opublikowanego webcastu online). Odbiorca może być moderatorem, uczestnikiem zamkniętej lub otwartej transmisji lub gościem.

Konsola udostępnia różne poziomy dostępu (uprawnienia administratora, menedżera lub użytkownika), które pozwalają na elastyczne delegowanie poziomu uprawnień do różnych pracowników i obszarów przedsiębiorstwa.

Konto użytkownika pozwala tylko na dostęp do publicznie dostępnych webcastów (obejmujący tworzenie, zarządzanie i publikowanie webcastów oraz przeglądanie statystyk). Jest to najniższy poziom dostępu, obejmujący najszerszą grupę pracowników i – ewentualnie – partnerów i kontrahentów.

Menedżer ma ponadto dostęp do webcastów zamkniętych, adresowanych do ściśle określonych grup osób.

Konto administratora konsoli oferuje najwyższy poziom dostępu do konsoli – pozwala na modyfikację parametrów konta firmowego (wielkość transferu i przestrzeni na dysku) oraz przydzielanie ról dla użytkowników konsoli (tworzenie kont i określanie uprawnień).

(c) Livingmedia Wrocław
Get Adobe Flash player