Omówienie wyników H1 2019 r. i perspektyw Spółki

Transmisja zakończona