Podsumowanie 3 kwartałów 2021 r. i plany rozwoju

Transmisja zakończona