Transmisje Internetowe

Komunikacja wewnętrzna

Wykorzystanie Internetu do transmisji audio i wideo przekształciło sposób, w jaki firmy komunikują się i współzawodniczą na rynku. Spółki wykorzystują streaming wideo w celu zwiększenia szybkości i efektywności przepływu informacji na wszystkich poziomach przedsiębiorstwa. Średnio co 8 miesięcy podwaja się ilość danych wideo przesyłanych przez firmy. Rozwój web 2.0 zwiększa również presję na możliwość publikowania wideo przez szeroką grupę pracowników i udostępnienie szerokiej platformy komunikacyjnej, dostępnej i wykorzystywanej przez cała organizację.

Zastosowania

 1. komunikacja strategiczna (wystąpienia zarządu, prezentacje kadry kierowniczej)
 2. ważne komunikaty biznesowe (np. ogłoszenie nowej strategii)
 3. dzielenie się know-how
 4. newsletter firmowy
 5. spotkania zarządu
 6. konferencje i wydarzenia
 7. spotkania doroczne / okolicznościowe

Korzyści

 1. pozwala na dzielenie się krytyczną dla funkcjonowania przedsiębiorstwa wiedzą na wszystkich szczeblach organizacji
 2. poprawia komunikację pomiędzy rozproszonymi pracownikami i oddziałami przedsiębiorstwa
 3. ogranicza koszty związane z podróżami (bezpośrednie i pośrednie) i wielokrotnym prezentowaniem tych samych materiałów dla różnych odbiorców
 4. umożliwia zebranie opinii i pytań na dany temat od pracowników w czasie rzeczywistym
(c) Livingmedia Wrocław
Get Adobe Flash player