Transmisje Internetowe

Webcasting w firmie

Rozwój zjawiska zwanego web 2.0 w połączeniu z codziennymi doświadczeniami "pokolenia YouTube" zwiększa presję na możliwość publikowania wideo przez szeroką grupę pracowników i stwarza szansę powstania szerokiej platformy komunikacyjnej dostępnej i wykorzystywanej przez każdego pracownika.

Webcasting oferuje nowe możliwości i istotnie uzupełnia istniejące formy komunikacji w firmie. Wkrótce webcasting będzie równie powszechnie akceptowanym medium jak e-mail czy telefon. Siła webcastingu leży w bezpośredniości komunikacji, atrakcyjności wizualnej, większej sile perswazji i lepszej zapamiętywalności przekazu. Streaming oznacza także natychmiastową dostępność komunikatu, precyzyjny targeting i mierzalne wyniki. Przynosi nie tylko bezpośrednie korzyści, lecz także – w dłuższej perspektywie – pozwala utrzymać firmie przewagę konkurencyjną na globalnym rynku.

Każda firma ma inne potrzeby komunikacyjne. Spółki posiadające rozproszoną geograficznie strukturę mogą zyskać dzięki udrożnieniu przepływu informacji krytycznej dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. Firmy często wprowadzającym nowe produkty na rynek łatwiej będą mogły szkolić sprzedawców. Negatywnym skutkom dużej rotacji pracowników może zapobiec pakiet webcastów prezentujących procedury i zasady pracy w firmie.

(c) Livingmedia Wrocław
Get Adobe Flash player